Един младеж отишъл при Великия майстор и казал:

- Велики, научи ме на кунг фу!

Но Великият майстор отвърнал:

- Да, ще те науча на това изкуство. Но сега не приемам нови ученици. Ела след година.

След година младежът се върнал.

- Велики учителю, научи ме на кунг фу!

Майсторът се начумерил и отвърнал:

- Да, ще те науча на това изкуство, но преди това трябва да се научиш да постигаш вътрешна хармония. В течение на 3 години всяко утро съзерцавай изгрева на слънцето, а всяка вечер – залеза му.

След три години младежът се върнал.

- Велики учителю! Три години всяка сутрин съзерцавах изгрева, а всяка вечер – залеза. Научи ме на кунг фу!

- Добре – казал Великият майстор. – Но преди това трябва да се научиш да постигаш невъзможното. Върни се, когато се научиш да левитираш на пет метра от земята.

След пет години младежът се върнал, вече не толкова млад.

- Велики учителю! Пет години всеки ден се посвещавах на усилени тренировки и сега вече умея да левитирам над земята – казал той и се издигнал на пет метра във въздуха.

- Баси майката! – казал Великият майстор.