Психолозите вярват, че могат да разберат много за един човек по начина, по който реагира дори в най-простички ситуации, например когато е помолен да нарисува нещо. Тези на пръв поглед обикновени изображения могат да разкрият нашите страхове, мечти и дори основни черти на характера.

Днес ви предизвикваме да направите един такъв тест и да разберете какво разкрива рисунката за същността ви. Задачата е да нарисувате човек в дъжда, а тестът ще разкрие как се справяте с напрежението и в какъв етап от живота си се намирате. За целта трябва да вземете един лист и да нарисувате човек в дъжда със своя собствена история.

След като сте готови, можете да разберете какво разкрива рисунката ви:

Разположението на рисунката:

1. Вдясно. Ако сте нарисували човека в дясната част на листа, това показва, че имате силно желание да се развивате професионално и сте уверни в бъдещето си.

2. Вляво. Ако сте нарисували човека в лявата част на листа, това показва, че сте песимистично настроени към живота и нещо от миналото ви продължава да ви гнети и ви пречи да бъдете щастливи.

3. В центъра. Ако сте нарисували човека в центъра на листа, това означава, че вие сте много амбициозна личност, която обича да се състезава с останалите.

Чадърът:

1. Без чадър. Ако човекът ви е изложен на дъжда без чадър, това показва, че ви трудно се справяте с напрегнатите ситуации и не сте си изградили защитни механизми.

2. Голям чадър. Ако сте нарисували голям чадър, който закрива изцяло или почти напълно човека, то вие сте личност, която има нужда от защита, и често приемате отбранителна позиция. Имате нужда от подкрепа, трудно се доверявате и затова понякога предпочитате да сте сами и изолирани, отколкото да попаднете в напрегната ситуация.

3. Само дръжка на чадър. Ако на листа се вижда само дръжка на чадър, това показва, че вие имате нужда се чувствате сигурни и често се подготвяте предварително за всякакви проблемни ситуации, които могат да възникнат.

Човекът:

1. В анфас. Ако човекът е обърнат с лице към вас, вие имате силата да се справяте с трудните ситуации.

2. В профил. Показва, че ви е страх от заплетени и сложни ситуации.

1. В гръб. Често се притеснявате и предпочитате да останете незабелязани, не обичате вниманието.

Размерът на рисунката:

1. Малък. Ако рисунката ви е със съвсем малки размери, това показва скромност, неувереност, чувство за малоценност и ниско самочувствие.

2. Голям. Ако пък рисунката заема почти целия лист, вие имате нужда от признание и сте малко суетни.

Как я нарисувахте: Най-често срещаният начин е да се започне от главата и да се завърши с дъждовните капки. Ако обаче...

1. ... сте започнали с краката, това показва, че често избирате грешния подход при решаването на проблемите. Мислите нестандартно, но това невинаги е във ваша полза.

2. ... сте започнали с чадъра, това показва, че често сте  в отбранителна позиция и дори изграждате стени около себе си, за да се предпазите.

Движи ли се човекът?

1. Ако човекът е неподвижен, това показва, че сте предпазливи към околния свят и трудно се адаптирате в нови ситуации.

2. Ако човекът върви, това показва, че сте уверени и целеустремени.

Верни ли са резултатите?