От всички необяснени неща във Вселената едни от най=странните са бързите радио излъчвания. Те са едни от най-изплъзващите се за обяснения експлозивни сигнали някога засичани в космоса, защото траят едва милисекунди, но генерират толкова енергия, колкото 500 милиона Слънца!

Миналата година учените засякога 16 такива сигнала, всички идващи от един и същи източник отвъд Млечния Път и сега група физици от Харвард издигнаха хипотезата, че сигнали като тези може би са доказателство за съществуването на много напреднала извънземна технология.

“Бързите Радио сигнали” са изключително ярки, като се има предвид изключително краткото им времетраене и източника им на голямо растояние и ние не успяхме да идентифицираме възможен естествен източник,” обяснява Ави Льоб от Харвард-Смитсониън Център по Астрофизика.

“Ние допускаме, че е възможно сигналите да са излъчени от извънгалактическа цивилизация с цел да захранят космически кораби, задвижвани от технология от типа на светлинните платна,” пишат физиците в своята статия по проблема. 

Източник: Science Alert