1. Нашето Слънце сега е на 5 млрд. години. Предполага се, че цялата продължителност на живота му ще е:
а. 8 млрд. години
б. 11 млрд. години
в. 24 млрд. години
г. 36 млрд. години

2. Цикличността на слънчевата активност е открита от Самуел Хайнрих Швабе през 1843 г. На колко години активността на звездата ни достига максимум?
а. 6 г.
б. 8 г.
в. 11 г.
г. 14 г.

3. Нептун е римският бог на морето. Единствената планета, чиито луни не носят имена от гръцката и римската митология, е:
а. Земята
б. Уран
в. Нептун
г. Венера

4. Уран има 27 естествени спътника, 21 от които имат имена. Те са кръстени на:
а. персонажи от римската митология
б. персонажи от древногръцката митология
в. персонажи от египетската митология
г. персонажи от произведения на Шекспир

5. Венера е наричана сестрата на Земята. Тя е най-горещата планета в Слънчевата система с температура:
а. 450 градуса
б. 570 градуса
в. 710 градуса
г. 840 градуса

6. Гравитацията на Луната е една шеста от тази на Земята. Човек е малко по-лек, когато Луната…
а. е току-що изгряла
б. е на 250⁰ на североизток
в. е току-що залязла
г. е точно над него

7. Масата на Юпитер е 318 пъти по-голяма от земната. Той има и най-късите дни от всички планети в Слънчевата система. Един ден на Юпитер продължава:
а. 4 часа и 18 минути
б. 7 часа
в. 9 часа и 55 минути
г. 13 часа

8. На колко милиарда години се смята, че е Вселената?
а. между 5 и 10 млрд.
б. между 15 и 20 млрд.
в. между 25 и 30 млрд.
г. между 35 и 40 млрд.

9. Теглото на човек се изчислява от гравитационната сила между него и небесното тяло, на което се намира. Колко би тежал на Слънцето човек, който на Земята е 68 кг?
а. 1904 кг
б. 907 кг
в. 578 кг
г. 226 кг

10. За да преодолее земната гравитация, един космически кораб трябва да се движи със скорост 11 км в…
а. милисекунда
б. секунда
в. минута
г. час

11. Светлината се движи със скорост 300 000 км в секунда. Една светлинна година измерва:
а. разстояние
б. време
в. местоположение
г. всичките три гореспоменати

Ще намерите отговорите на следващата страница.