От „Луна 2“ през 1959 г. до DSCOVR през 2015 г. – тази карта показва траекторията на всеки космически апарат, който е напуснал орбитата на Земята и е изпълнил успешно своята мисия.

Тук ще откриете над 100 инструмента, благодарение на които учените са опознали по-добре необятната Вселена. Горната половина показва най-общо пътят на всеки космически апарат, докато втората половина – как изглежда и коя планета е изучавал.

Насладете й се!