Млада звездна система, която се намира само на 10 светлинни години от нас, прилича забележително много на нашата Слънчева Система.

Открита наскоро в съзвездието Ерадинус, слънчевата система, която обгражда звездата Епсилон Еридани, не само изглежда като нашата система, но е също и най-близката до нас известна слънчева система със звезда, която реално прилича на по-млада версия на Слънцето.

По тази причина е оправдано да очакваме, че ще успеем да научим много за нашата собствена система, като изучим системата около Епсилон Еридани.

“Тази звезда поддържа планетна система, която по настоящем претърпява същите катаклизмени процеси, които са се случили на Слънчевата Система в нейната младост, по времето на която луната е получила повечето от своите кратери, Земята е получила водата в океаните си и са били поставени началата на условията, които благоприятстват живота,” обяснява астронома Масимо Маренго.

Източник: Unexplained Mysteries