Учени от НАСА предложиха манифест, който дава нова дефиниция за планета, и ако бъде приета, ще добави повече от 100 нови планети към нашата Слънчева Система, включително Плутон и Луната.

Ключовата промяна, която екипът се надява да бъде одобрена, е да не е необходимо космическите тела в нашата Слънчева Система да обикалят около Слънцето за да бъдат смятани за планети. Според учените от екипа ние трябва да гледаме вътрешните физически свойства на телата, а не тяхното взаимодействие със звездите.

Новото предложение на екипа на планетарния учен Алън Стърн за дефиниция на планета е следното:

“Планета е тяло с маса, по-малка от тази на звезда, което никога не е претърпявало ядрен синтез и което има достатъчно собствена гравитация, която да му позволи да заеме сфероидна форма, коректо описана от триосен елипсоид, независимо от неговите орбитални параметри.”

Източник: Science Alert