Трябва, не трябва – къпя се веднъж месечно.

Из графитите в Белград