Думите са най-силният опиат, употребяван от хората.

Ръдиард Киплинг