Пешо чул, че на комшията жената избягала и му вика:

- Комшу, съжалявам за станалото!

- Откъде разбра, че се е върнала?