Катаджия спечели голямата печалба от лотарията, възлизаща на един милион лева. Поканил по този повод колегите си и започнал да ги черпи.

– И какво ще правиш с толкова много пари? Сигурно ще си купиш нова къща и кола? – питат те.

– Не, братлета. Искам да си купя едно кръстовище в центъра и да си работя за собствено удоволствие…