Ти ми погуби младостта - каза жената.

- А ти - моята - отговорил мъжът.

- Ти пиеше, пушеше, скиташе.

- А ти само ми дуднеше и ме биеше с тигана.

- И в леглото беше гола вода.

- Да, а ти пък беше вечно неразположена.

- Малко пари изкарваш!

- А ти много харчиш!

- Ти не ми купи ново палто или парфюм, даже цветя забравяше да ми подаряваш.

- А ти ме хранеше само с претоплени макарони.

- Ти се постара да превърнеш живота ми в страдание.

- И моят не бе цвете за мирисане.

- Значи сме квит?

- Да. Всичко е наред.