- Миличка-  казва съпругът след като се завръща от командировка - ти си всичко, което ми остана на този свят!

- Боже мой! Нима си потрошил колата?