Момченце пита баща си:

- Тате, къде са Алпите?

- Не знам, бе тате, майка ти подрежда...