Млада съпруга гледа през прозореца и изведнъж като попарена се втурва към съпруга си:

- Стига си мил тези чинии! Свали веднага престилката, лягай на дивана и започвай да четеш вестник!

- Ама какво ти става?

- Нищо! Идват вашите!