Чух, че проблемите се решават в леглото.

Втори час лежа - нищо!