Семеен скандал. Съпругата:

- Поне съдовете да беше измил, свиня такава!

- Не мога!

- Защо?!

- Пречат ми копитата!