Един мъж се изгубил в гората и започнал да вика с все сила „Помощ, помощ!“.

Излязла баба Меца от бърлогата си и го попитала с леко раздразнен тон:

- Защо викаш така бе?

- Ами изгубих се и викам за помощ – отвърнал човекът.

- Добре, аз те чух. Сега, като знаеш това, по-добре ли се чувстваш?