- Откакто теглих кредит, спя като бебе.

- Как така?

- Един час спя и един час рева!