Двама отегчени младежи-крупиета стояли край една от игралните маси в казиното. Приближила се изключително привлекателна блондинка и заложила десет хиляди лири на едно хвърляне на зара.

- Надявам се, че няма да имате нищо против, но когато съм гола, ми върви много повече.

Съблякла се чисто гола, хвърлила зара и извикала:

- Хайде, бебчето ми! Мама има нужда от нови дрехи!

Зарът се търкулнал и спрял, а тя изпищяла:

- Да! Да! Спечелих! Спечелих!

Прегърнала крупиетата, целунала ги поривисто, взела си печалбата, събрала си дрехите и изчезнала. Двете крупиета се спогледали изумено. Накрая едното попитало:

- Абе тая какво хвърли?

- Не знам! - отвърнал неговият колега.