– Мамо, влюбих се.

– Как се казва? Може ли да готви? Как изглежда? От добро семейство ли е? Какво е завършила? С какво се занимава? Сериозно ли ходите? Защо не ми каза досега? Кога ще излизате? Да ти дам ли пари?

– Тате, влюбих се.

– В жена?

– Да.

– Хубаво…