Чапай отива на нивата и вижда една лопата и на нея бележка: "Чапай, ако обичаш, ми донеси лопатата, защото я забравих. Подпис: Петка".

На другия ден Петка отива на нивата и гледа - лопатата си стои, и на нея нова бележка: "Съжалявам, Петка, не можах да я намеря. Подпис: Чапай."