- Кво прайш бе, слънце?

- Ми, грея!

- Кво грееш!

- Ми... супа