Сутринта в автобуса пътува жена и говори по мобилния:

– …и представи си, Миче, влизам в спалнята ни, а там той със съседката се търкаля на нашето легло, на пръсти се изнесох и отидох в спалнята и взех…О, Миче, спирката ми, като си тръгна от работа в шест, ще ти доразкажа.

Шест вечерта. Същата жена се качва в автобуса, а вътре седят същите хора, един мъж се качва запъхтян:

– Не съм закъснял, нали?

Поглежда жената и казва:

– Какво чакаш? Звъни на Мичето.