Потънал кораб. Към самотен остров след цяла нощ плуване едва-едва, с последни сили, се приближава по чудо оцелял пътник.

На острова го чака също по чудо оцеляла жена му:

- И къде се мота цял ден? Корабът потъна още вчера!