Сър Джон е при милейди да изпълни съпружеските си задължения. Над тях се е надвесил слугата с лампа в ръка и свети. Сър Джон обаче не може да свърши работа и ядосано се обръща към слугата:

- Джеймс, ти си виновен! Подай ми, ако обичаш, тази лампа и заеми моето място!

Разменят си местата и слугата веднага "се ориентирал в обстановката" и задоволил милейди.

- Ето, Джеймс, видя ли? Така се свети! - благо казал сър Джон.