Една жена ми се обажда на рецепцията и ми казва:

- Ту ти ту рум ту!

- Тарататам та! - отговарям аз и ме уволниха.

Откъде да знам, че искала два чая за втора стая.