Отидохме с жената на покупки.

Тя си взе една рокля и отиде в пробната.

Излизайки, каза:

- Твърде тясна е.

Попитах:

- Кое роклята или пробната?

След това не помня нищо...