„От мен да знаеш, приятелю, не може да загасиш някого, на когото душата му свети. По-силно е от всичко и по-вероятно е самият ти да пламнеш. С такъв човек е лесно. Лесно ти е да общуваш. Да се усмихваш и да мечтаеш. А трудно е единствено да го забравиш. И не приемай такива хора за даденост, защото няма случайни срещи в този живот. Нито в другия. Ненапразно са казали хората: „Той онзи горе си знае работата “, а нашата работа е да обичаме това, което имаме, тук и сега. Колко е кратък животът. И закъде пестим Любовта си ? „Земята би умряла, ако Слънцето спре да я целува ..." (Хафез Шамс)

Хадже Шамс ед-Дин Мохамад Хафез-е Ширази е персийски поет, представител на философско-лирическата поезия, известен с безсмъртните си газели и рубаи. Връх в средновековната персийска поезия, стиховете му и днес се четат и декламират в Иран, а книги с неговото творчество има в домовете на повечето иранци.