"Животът през цялото време отвлича вниманието ни и ние дори не успяваме да забележим от какво именно."

Франц Кафка - един от най-значимите немскоезични писатели на XX век.