В някои страни възрастните хора получават доста щедри суми, които им осигуряват спокойни старини и заслужена почивка. В други, те са принудени да разчитат почти изцяло или на собствените си спестявания, или на семействата си, или на каквато и да е допълнителна работа, за да посрещнат нуждите си.

Bright Side представя кратка извадка за минималните пенсии в няколко различни страни (в евро).

Франция ...648  
Аржентина ...110
Нова Зеландия ...1119     
Полша ...200
Ирландия ...947
Чехия ...119
Холандия ...1132
Чили ...121
Норвегия ...1522
Израел ...369
Япония ...583
Португалия ...206
Швеция ...848
Мексико ...127
Белгия ...1042
Южна Африка ...355
Финландия ...654
Унгария ...94
Дания ...918
Гърция ...501
Австрия ...880
Бразилия ...204
Люксембург ...1770

България ...82

Индия ...14

Източник: brightside.me

*Сумите са приблизителни (заради преизчисленията от местните валути първо в щатски долари, след което в евро).

Данните са от Pensions at a glance 2015/OECD and G20 indicators