„Всички ние на младини си въобразяваме, че животът е състезание по бързина. Едва по-късно разбираме, че е състезание по издръжливост.“ (Богомил Райнов)

Богомил Николаев Райнов е български писател и професор по естетика.