Ако сте саркастични, игнорирате крайните срокове и за вас са характерни още 5 неща е много вероятно да сте силно креативна личност.

Сарказмът всъщност стимулира креативното мислене, откри ново изследване. Въпреки, че традиционно се приема като една от не особено изтънчените форми форми на хумор, сарказмът изисква значителни интелектуални усилия.

Хората смятат, че блуждаенето на мисълта и фантазирането са пълна зауба на време. Но грешат. Последните изследвания показват, че това те всъщност са ключ към успеха и високата креативност.

Новите технологии и идеи се появяват от колективните мозъци – екипите, а не от индивидуални гении, сочят други изследвания.

Най-доброто, което може да направите за да бъдете по-креативни, е просто да говорите с тези, с които сте на различни мнения.

Може би неочаквано, но игнорирането на крайните срокове и избягването на аналитичното мислене са два фактора, свързани с “Ахаа” моментите на прозрение и открития. Именно тези моменти много често са по-ценни и продуктивни от строгото аналитично мислене.