Учени от Мичиганския и университета на Аризона са категорични, че климатичната катастрофа се ускорява. Те достигнаха до това заключение, след като моделираха успешно екстремното затопляне през ранния еоцен, т.е. преди около 56 милиона години. Изследователите смятат, че то може да се повтори в бъдеще.

С помощта на климатичния модел CESM 1.2 (Community Earth System Model) учените установили, че затоплянето рязко ще се ускори с увеличаването на въглеродния газ в атмосферата, допълва БТА. Става въпрос за един от климатичните модели, които бяха използвани за петия доклад на Междуправителствената експертна група за климатичните промени. Сред факторите, които обясняват голямата променливост на климата на Земята, е облачната покривка. По-малката облачност през еоцена увеличила затоплянето, предизвикано от изхвърлянето на въглероден газ. Сходни допълнителни условия се наблюдават днес, но нивото на променливост на климата през еоцена няма да бъде достигнато през живота на сегашното ппоколение.

Ранният еоцен преди около 48-56 милиона години бил най-топлият период в историята на Земята през последните 66 милиона години. Той започнал с палеоцен-еоценовия термичен максимум, който се отличава с рязко затопляне, довело до измирането на много видове. Температурата на земната повърхност била с 14 градуса Целзий по-висока, отколкото е днес. Нивото на въглеродния газ в атмосферата достигнало 1000 частици на милион, т.е. било 2 пъти по-високо, отколкото е днес.