Федерацията в съзвездието Херкулес наброяваше дванадесет планети и се ръководеше от общо правителство. Съществата от тези небесни тела не се различаваха от човека, но на някои от тях живееха и хуманоиди, чиято структура позволяваше да се преструктурират в различни видове биологични същества, без от това да пострада мозъкът им. Законите там обаче бяха строги и позволяваха на съществата само общоприетата човешка форма. Това не се нравеше на по-младите, особено на Бет, Кроу и Дел Сото, които още от детските си години обичаха да се превъплъщават във всякакви животни и безгрижни да играят сред гората. Сега вече бяха в университета и Законът за формата ги заплашваше, но те все още копнееха за онази дива свобода, която пораждаше в душите им върховна радост.

            Бет и Кроу бяха от по-бедни семейства, докато техният приятел бе богаташки син. Баща му беше не само проспериращ бизнесмен, но и депутат. Дел Сото – наперен, мързелив дебелак, харесваше Бет. А тя още от детството си бе влюбена в Кроу. Затова Дел опитваше по всякакъв начин да я откъсне от нейния избраник и да спечели любовта й.

            Един ден, когато както обикновено компанията, към която се беше присъединил и Пити – също богаташки син, разпиваше в кафето на Сити, Бет сподели:

            - Приятели, аз и Кроу ще отидем да лудеем като котки в забранената зона. Защо не дойдете и вие? Ще бъде върховно удоволствие!

            - Но там сега са военните и достъпът е строго забранен! – пелтечейки, се опита да ги спре Дел, гледайки похотливо стройните крака на Бет.

            А тя безгрижно се засмя:

            - Така си и знаех, само един ще ме последва! Хайде, любов моя, да вървим да се забавляваме – обърна се тя към Кроу и двамата излязоха от кафето.

            След тях Пити процеди:

            - Дел, виждам, че много си хлътнал по тази Бет, но Кроу я измъква под носа ти!

            - Да, много я искам, но тя все ме отбягва. А аз, за разлика от този беден сирак, мога да я направя принцеса! Знаеш, че семейството ми притежава банка и две фабрики, които един ден ще наследя. Не я разбирам…

            - Ако парите за нея нямат значение, днес се открива друга възможност да я спечелиш. Върви до телефона и се обади на федералните. Кажи, че Кроу е терорист, който е завлякъл годеницата ти в забранената зона. Послушай ме, защото едва ли ще имаш друг шанс! – предложи приятелят.

            Дел се поколеба за миг, но все пак тръгна към телефона.