Различни проучвания показват, че използването на Facebook може да навреди на настроението и емоционалното благополучие на хората, защото ги кара да се чувстват по-депресирани и/или самотни. Тези констатации повдигат два въпроса:

- Защо използването на Facebook вреди на емоционалното благополучие на някои хора?

- Какво могат да направят потребителите на Facebook, за да не се чувстват зле?

Ново проучване изглежда е намерило отговор и на двата въпроса.

Изследователите са инструктирали 84 студенти да използват Facebook по един от двата начина (активен и пасивен) в продължение на 10 минути.

Първата група е трябвало активно да използва Facebook, което включва пряка комуникация с други хора като публикуване на информация или споделяне на настроение и новост в живота им, и отговаряне или коментиране на публикации на приятели или лични съобщения.

Втората група е инструктирана да използва пасивно Facebook: Пасивното използване включва консумация на информация, но без директна комуникация - като четене на новинарски емисии, гледане на актуализации и снимки на приятели или разглеждане на фен страници.

Изследователите са установили, че пасивните потребители на Facebook се чувстват значително по-лошо в емоционален план в края на деня, докато при активните потребители на Facebook не е имало промяна в състоянието им. Изследователите са открили и основната причина за това – завистта.

Учените отбелязват, че хората във Facebook са склонни да се представят по перфектен начин, да съобщават, че са в страхотно настроение, че са невероятно щастливи, влюбени и т.н. и много по-рядко, че в живота им нещо не е наред. Всъщност, докато 52% от участниците посочват, че използват Facebook, за да споделят добри неща с приятели, само 7% заявяват, че използват Facebook за споделяне на лоши събития.