Карамихайлова пренася не само научния си опит и знания от работата си във Виена и в Англия, но нещо много повече – европейския дух, култура, начин на общуване. Отдава всичките си сили за създаване на добре подготвени български специалисти в областта на ядрените изследвания. За нещастие тя никога повече не напуска пределите на България. След установяването на комунистическия режим през 1944 г.

тоталитарната власт не й разрешава

това – заради “буржоазния” й произход и връзките й с учени отвъд “желязната завеса”.

Първата жена доцент отделя голямо внимание на организацията и осъвременяването на учебния процес. Пренася в СУ традициите на университетите във Виена и Кеймбридж да се четат не само основни, но и специални курсове по най-новите проблеми. Наред с основния - първи у нас системен курс по атомна физика, чете и специални курсове по спектрален анализ, луминесценция, радиоактивност и ядрена физика. През 1945 г. се обособява Катедра по атомна физика и Карамихайлова става първият й ръководител.

Създава студентски кръжок по атомна физика, в който учи студентите на дисциплина, наблюдателност, сръчност в експеримента и критично отношение към получените резултати – качества, които ще им помогнат в бъдещата работа. Предоставя научната си апаратура, с която е работила в чужбина.

Останалото оборудване е изработено собственоръчно, с помощта на майстор техник:

йонизационните камери са направени от алуминиеви тенджери, обърнати надолу

и снабдени с електроскопи със станиолови листчета, за гайгер-мюлерови броячи са използвани туби от лекарствени препарати.

Драстичната разлика с условията на работа  в чужбина не я отчайва, а сякаш я амбицира да подготви добри специалисти за българската ядрена физика. Създава неповторима задушевност и творческа атмосфера за младите хора около себе си. Спазвайки традициите от Виена и Кеймбридж, често кани на гости в дома си асистентите си и дори студенти. Разказва им за големите учени, с които е работила, за науката, за живота. Смята, че добри специалисти могат да се създадат само с любов и култура – като ги насочваш там, където ще им бъде най-интересно и където ще бъдат най-полезни.