4. Възможно е страхът да е свързан с възпитанието.

Има много фактори, които отключват състояния на страх. Едно изследване, публикувано в списание „Чайлд дивелопмънт“, показва, че моделът на възпитание може да изиграе важна роля  за възникването на панически разстройства в по-късна възраст. Доказано е, наказваните и критикувани деца са по-неспокойни, често лъжат и се страхуват от родителите си. А всяко мъчително или стресиращо събитие, преживяно в детството, оставя дълбоки емоционални травми в подсъзнанието, които определят до голяма степен поведението ни като възрастни.

5. Страхът може да причини безсъние.

Няма нищо по-лошо от това да се събудиш посред нощ с разтуптяно сърце, обзет от чувство за безпричинен страх. След това дълго не можеш да заспиш, преследван от тревожни мисли. Страхът причинява безсъние, като активира симпатиковия дял на вегетативната нервна система, което обикновено се наблюдава при реакция на борба и бягство. Това води до промяна на сърдечния ритъм, което на свой ред се отразява върху качеството и продължителността на съня.

Цветелина Велчева