Пастор Андрей Вл. Аврамов

Причините, поради които вярващите хора имат по-добро здраве и по-дълъг живот, са различни, но една от основните е, че вярващият човек има чиста съвест. Лекарите смятат, че в основата на болестите е стресът, породен от проблемите ни.

Статистиките показват, че християните, които ходят поне веднъж седмично на църква, за да изучават Божието слово, имат по-дълъг живот от хората, които са атеисти или са вярващи, но не са част от общество от християни, нито изучават Светото писание. Редовното ходене на църква и изучаването на Библията предпазва хората от развиването на вредни навици и от вземането на погрешни решения.

Повечето от решенията ни не са импулсивни и емоционални, а зреят с месеци, понякога с години. Това важи с особена сила за вземането на трудни решения или на такива, за които си даваме сметка, че съдържат в себе си морален конфликт, защото влизат в противоречие със съвестта ни. Човешката съвест обаче може да бъде заглушена. Когато нашият непосредствен интерес е в противоречие с нея, ние малко по малко успяваме да заблудим съвестта си, привеждайки различни аргументи защо трябва да извършим нещо неправилно. Когато накрая го извършим, неминуемо идва ден, в който започваме да страдаме от последствията му.

В моята практика стотици хора идват в края на богослужението да благодарят, че това, което са чули, им е помогнало да дойдат на себе си и да „ударят спирачки” на нещо, което са се канели да направят. Избягвайки поведение и решения, за които съвестта им след това цял живот би ги измъчвала, вярващите хора живеят в несравнимо по-голям душевен мир и в хармония със съвестта си. Това намалява стреса и води до по-малко разболявания и до по-дълъг живот.

Христовото учение цени много високо прошката и учи вярващите да могат да прощават. Способността да простим на тези, които са ни наранили или са ни причинили зло, допълнително премахва стреса.