Какво виждаме и каква е реалността са две корено различни неща. Понякога нещо уж се движи, а всъщност е статично.

Виждаме два различни по големина предмета, а те се оказват напълно еднакви. Представяме ви 10 оптични измами, които ще ви объркат.

Gallery
1.

Квадратчетата в сините и жълтите квадрати един и същи цвят ли са?

Gallery
2.

Хоризонталните линии прави или криви са?

Gallery
3.

Тези кръгове движат ли се или не?

Gallery
4.

Колко крака има този слон?

Gallery
5.

Рибата може ли да се събере в аквариума? Подсказка: Гледайте жълтата ивица в средата на рибата за около 10–20 сек. След това преместете погледа си към аквариума.

Gallery
6.

Двете хоризонтални линии еднаква дължина ли са?

Gallery
7.

Виждате ли сиви кръгове в пресечните точки на белите линии?

Gallery
8.

Двата оранжеви кръга са с еднакъв размер ли са?

Gallery
9.

Лицето на Линкълн изглежда ли ви нормално?

Gallery
10.

Можете ли да видите бебе?

Ще намерите отговорите на следващата страница.