Загадката е простичка, но е зададена по особен красив и елегантен начин.

В условието е заявено, че отровата започва да действа след 10-ия час, а ние разполагаме само с 24 часа. Затова повечето от нас вероятно автоматично ще предположат, че можем да пробваме само 2 бутилки мляко. Т.е. даваме мляко на плъха от първата бутилка, проверяваме резултата след 10-ия час и ако плъхът не умре, даваме му да пие от втората бутилка и проверяваме резултата в края на 20-ия час. Ако и в този случай обаче плъхът е жив, то вече няма да разполагаме с още време за трети тест. Т.е. очевидно е, че този подход е погрешен.

Решението всъщност е много просто. Давате на плъха мляко от първата бутилка и стартирате таймера. Ако плъхът умре на 10-ия час, значи първата бутилка е отровна. Вие обаче няма да чакате до 10-ия час, а след като измине 1 час, ще дадете на плъха да пие от втората бутилка. Ако отровата е в нея, плъхът ще умре на 11-ия час.

По същия начин – на 2-ия час даваме на плъха мляко от третата бутилка. Ако е отровна, животинчето ще умре на 12-ия час.

На 3-ия час няма смисъл да давате мляко на плъха от четвъртата бутилка, тъй като ако в края на 12-ия час той е жив, то отровата е в бутилка 4.