Време е да раздвижм сивото си вещество. Готови ли сте?

Представяме ви 7 предизвикателни задачи за майсторите на логиката!

Успех!

1. Листовете хартия

Осем листа хартия с еднакъв размер са поставени върху масата. Само един от тях (маркиран с цифрата 1) е видим изцяло. Можете ли да номерирате и останалите листове хартия (отгоре надолу), като имате предвид, че номер 2 е на втория пласт под 1, номер 3 – на третия и т.н.

2. Числата са подредени по специфична логика. Открийте коя е тя и поставете правилното число на мястото на въпросителната. Няма грешка - последното число е 7.

3. Преместете 3 клечки, за да получите 4 еднакви квадрата.

Източник: alinicheva Mariia / Shutterstock

4. Попълнете празните полета, така че всяка звезда да има различно число от 1 до 5 на върха си.

Източник: Cernecka Natalja / Shutterstock

5. Мишка и котка тежат общо 10 кг.

Куче и мишка – 20 кг.

Куче и котка – 24 кг.

Колко тежат общо кучето, котката и мишката?

6.

 

7. Как изглежда дъската отгоре?

 

Източник: Cernecka Natalja / Shutterstock

Ще намерите отговорите на следващата страница.