Срещнали се веднъж Любовта и Приятелството.

Любовта надменно попитала:

- За какво си нужна на света ти, след като ме има мен?

Приятелството отвърнало:

- За да връщам усмивката там, където ти оставяш сълзи...