Ученик на Фройд и основоположник на „аналитичната психология”, швейцарският психолог и психиатър Карл Густав Юнг е един от най-големите и задълбочени мислители на своето време.

Събрахме 18 негови прозрения и послания, които ще ви помогнат да разберете и приемете себе си такива, каквито сте:

1. Всичко, което ви дразни в другите, може да ви помогне да разберете себе си.

2. Ако имате някаква дарба, това не означава, че сте получили нещо. Това означава, че можете нещо да дадете.

3. Покажете ми психически здрав човек и аз ще го излекувам.

4.  Влече ни миналото, назад, към своите родители и напред, към нашите деца, в бъдещето, което никога няма да видим, но за което искаме да се погрижим.

5.  Това, срещу което се съпротивляваш, ще остане.

6.  Депресията е като дамата в черно. Ако е дошла, не я гони, а я покани на масата, като гост, и чуй това, което има намерение да ти каже.

7. Понякога се случва ръцете да се справят със загадка, срещу която интелектът е безсилен.

8. Сънищата са една малка, добре скрита врата, която ни води в онази изначална космическа нощ, където е била душата до възникването на съзнанието.

9. Който не е минал през чистилището на собствените си страсти, той не ги е преодолял до край.

10.  Твоето виждане ще стане по-ясно тогава, когато можеш да се вгледаш в собствената си душа. Който гледа наоколо, вижда само сънища, който гледа в себе си, се пробужда.

11. Аз не съм това, което се е случило с мен, а това, което съм решил да бъда.

12. Може да мислим, че напълно контролираме себе си, докато нашите приятели могат лесно да разкажат за нас нещо, за което нямаме и най-малка представа.

13. „Магически” е просто друга дума за „психически”.

14. Нашата личност е част от света, който ни заобикяла, и нейната тайна е също толкова безгранична.

15. Срещата между две личности е като контакта между две химически вещества: и най-малката реакция променя и двата елемента.

16. Най-тежкото бреме на плещите на децата е неизживяният живот на техните родители.

17. Самотата не се обуслява от отсъствието на хора наоколо, а от невъзможността да говориш с хората за това, което ти се струва важно.

18. Не задържай този, който си тръгва от теб. Иначе няма да дойде този, който върви към теб.

Източник: Мениджър Нюз