Две комшийки си говорят през оградата:

- Стефке ма, да нема някой болен у вас? Гледам докторът ден през ден все притичва за по час–два?

- А, що да има болен… Лани, кога у вас всеки ден идваше един военен, да нямаше война?