- Г-жо, защо удушихте мъжа си?

- Защото децата спяха, г-н С=iъдия, и ако го бях застреляла, щях да ги събудя…