- Защо искате толкова високо възнаграждение, след като нямате никакъв опит в сферата?

- Ами защото работата е много по-трудна, когато не знаеш какво правиш.