Опитайте се да отговорите на тези въпроси, за да видите колко много знаете за невербална комуникация. На следващата страница ще откриете отговорите, базирани на научни изследвания.

1. За да се различи истинската (Дюшенова) усмивка от фалшивата, трябва да се съсредоточим върху:

     а. устните.
     б. очите.
     в. веждите.
     г. бузите.

2. Кое от следните НЕ е един от основните, универсални емоционални изражения (според изследванията на Пол Екман)?

     а. тъга
     б. отвращение
     в. безпокойство
     г. гняв

3. Ефектът на Пигмалион (описан от Робърт Розентал) включва:

    а. имитация на невербалното поведение на другия с цел по-голяма убедителност.
    б. използване на езика на тялото, за да изглеждаш по-красив.
     в. използването на стойката на тялото, за да изглеждаш по-доминантен.
     г. дискретно да предадеш очакванията си чрез невербални сигнали, за да повлияеш на поведението на другия.

4. За да се определите дали някой ви лъже, върху кои от следните невербални сигнали е най-добре да се фокусирате?

     а. Погледът . Лъжците не могат да гледат в очите.
     б. Усмивката. Нищо не издава по-добре лъжата.
     в. Тялото, а не лицето.
     г. Разширяването на ноздрите.

Виж още: Разбираме ли езика на тялото?

5. Когато се гледате в очите, това често е показател за:

     а. любов.
     б. гняв.
     в. покорство.
     г. господство.

6. Стойката на тялото е добър начин да изразите:

     а. любов.
     б. отвращение.
     в. господство/подчинение.
     г. разбиране.

7. Кое от следните НЕ Е сигнал, че е добър момент да се вземате думата в разговора?

     а. пауза
     б. спад в тона
     в. ръка във въздуха
     г. поглед в очите 

8. Невербалните сигнали на непосредственост (накланяне напред, доближаване, докосване) издават:

     а. превъзходство.
     б. убедителност.
     в. разбиране.
     г. интимност.

За всяко от твърденията посочете дали е вярно или невярно:

9. Средният пръст е неприличен жест в почти всяка култура на земята.

10. Обонянието е форма на невербална комуникация.

11. Когато думите и мимиките си противоречат, обикновено вярваме повече на думите.

12.  Изследванията показват, че емоционалната интелигентност и вербалната интелигентност (IQ) са напълно отделни (т.е., те не са взаимно свързани).

13. Когато сте силно заинтересувани от нещо (например друг човек) изследванията показват, че зениците ви се разширяват.

14. Външната оценка за това колко сте привлекателни е свързана с формата на лицето.

15. По-голямата част от жестовете могат лесно да бъдат „преведени” в думите или фразите, които изразяват.