Психогеометрията е уникална практическа система за анализ на личността и възниква в САЩ. Неин автор е С. Делингер – специалист по социално-психологическа подготовка на управленски кадри. Точността на диагностиката с помощта на психогеометричния метод достига 85%.

ИНСТРУКЦИЯ:

Разгледайте петте нарисувани фигури. Изберете си една от тях, за която можете да кажете: "Това съм аз!". Само не правете ненужни умозаключения. Просто се постарайте да почувствате своята форма.

Ако изпитвате силно затруднение, изберете фигура, която първа е привлякла вниманието ви. Сега подредете останалите 4 фигури според предпочитанието си и номерирайте тази последователност. Каквато и фигура да сте поставили на първо място, това е вашата ОСНОВНА фигура. Именно тя позволява да се определят основните, доминиращи черти на характера ви, както и особеностите на поведението ви. Останалите 4 фигури са своеобразни модулатори, които могат да украсяват водещия тон на поведението ви. Силата на тяхното влияние намалява с увеличаването на номерата в редицата.

При 15% от изпълняващите теста се отчита несъвпадение между избраната форма и вашата личност и поведение. Възможни причини за погрешен избор на основната форма:

1. Негативно или предпазливо-подозрително отношение към теста;

2. Избор на форма, която искате да бъдете, вместо тази, която сте в момента;

3. При избора си сте се намирали в нетипично за вас психическо състояние (много сте възбудени, разстроени, уморени и т. н.);

4. Накрая може да се окаже, че нито една фигура не ви подхожда напълно, вие можете да бъдете описани, по-скоро с помощта на комбинация от две или дори три форми. В такъв случай се постарайте да решите за себе си коя от тях е доминираща и коя - подчинена.

Ще откриете резултатите на следващата страница.