Имало едно време един крал и като всеки владетел, той си имал свой мъдър съветник. Съветникът придружавал краля навсякъде, а любимият му израз бил „Всяко зло за добро.“.

Един ден кралят заминал на лов, но бил прострелян в крака със стрела. Когато попитал мъдрия съветник какво мисли за случилото се, той му отговорил „Всяко зло за добро.“ Но отговорът не се харесал на краля и той наредил да затворят подчинения му в затвора.

– Е, какво мислиш сега? – попитал отново кралят.

– Всяко зло за добро. – отвърнал съветникът.

След време кралят отново отишъл на лов, но бил пленен от канибали. Отнесли го в лагера си и точно преди да го изядат, разгледали добре тялото му.

Когато видели раната на крака му, веднага го пуснали, защото те не ядели нищо, което не е идеално.

Кралят бил спасен и разбрал смисъла на думите на своя съветник. Що се отнася до съветника, това че бил затворен в килия спасило неговия живот. Ако кралят не се беше ядосал на думите му „Всяко зло за добро.“ и заедно бяха заминали на лов, той щеше да бъде изяден от канибалите.